ทัวร์ญี่ปุ่น สุดฮอตโตเกียว เดือนกุมภาพันธ์ 5 วัน 3 คืน (JF)

ส่งต่อให้เพื่อน 
ทัวร์ญี่ปุ่น สุดฮอตโตเกียว เดือนกุมภาพันธ์ 5 วัน 3 คืน (JF)
ทัวร์ญี่ปุ่น สุดฮอตโตเกียว เดือนกุมภาพันธ์ 5 วัน 3 คืน (JF) นาริตะ– ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ 	อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ 	กรุงเทพฯ – นาริตะ   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – เล่นสกี Fuji Ten – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุซะ – ย่านกินซ่า    	นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท                         อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
+
   
*** รูปภาพที่ท่าน upload จะต้องผ่านการพิจารณาจาก admin ก่อน ภาพถึงจะแสดงบนพื้นที่แสดงภาพ ***
วันเดินทาง
01 ก.พ.  -  28 ก.พ. 2014
Read review
จองเลย!!
Price List
Detail Price Unit
วันเดินทาง 01 กุมภาพันธ์ 2014 - 28 กุมภาพันธ์ 2014
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2ท่าน หรือ 1 ผู้ใหญ่+1เด็ก 30,555 THB
Your Information
Title
Full Name
Nationality
E-mail Address
Phone
Additional Requirements: (Optional)
*** แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแบบฟอร์มการรับข้อมูลโปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการจะซื้อ ท่านจะได้รับ email สำหรับการ confirm booking และขั้นตอนการชำระเงิน อีกครั้งจากทีมงานค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 086-339-4175, 02-531-8187 ***
30,555 THB
วันที่
1

กรุงเทพฯ – นาริตะ

21.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JET ASIA โดยเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
	กรุงเทพฯ – นาริตะ
วันที่
2

นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์

00.45 น.ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JET ASIA เที่ยวบินที่ JF 988
08.30 น.ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่งนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วย JAPANESE SET
บ่ายวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEWSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
shopping (กิจกรรม)
shopping
โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
/
NEWSTAR HOTEL (ที่พัก)
hotel
NEWSTAR HOTEL
0
/
หุบเขาโอวาคุดานิ (สิ่งที่น่าชมและสถานที่ที่น่าสนใจ)
หุบเขาโอวาคุดานิ
หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
/
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม บริการท่านด้วย เมนูพิเศษขาปูยักษ์ จากนั้น ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
spa (กิจกรรม)
spa
แช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
/
, ขาปูยักษ์ (อาหารการกิน)
ขาปูยักษ์
/
  	นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท                         อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
วันที่
3

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – เล่นสกี Fuji Ten – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุซะ – ย่านกินซ่า

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัวและยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาลนำท่านสนุกสนานกับ ลานสกีฟูจิเท็น เป็นลานสกีที่ตั้ง อยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ก่อนที่เราจะทำการขึ้นไปบนภูเขาไฟฟูจิ ก็ได้แวะเที่ยว ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท มีชาวญี่ปุ่นมาเล่น สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ ท่านที่อยากทดลองเล่น สกีแบบระดับโปร ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น (ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกี 12,000 เยน) จากนั้น นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็นให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าระลึกรูปภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ (สิ่งที่น่าชมและสถานที่ที่น่าสนใจ)
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัวและยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล
/
ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (สิ่งที่น่าชมและสถานที่ที่น่าสนใจ)
ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็นให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าระลึกรูปภูเขาไฟฟูจิ
/
ลานสกีฟูจิเท็น (สิ่งที่น่าชมและสถานที่ที่น่าสนใจ)
ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น เป็นลานสกีที่ตั้ง อยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ก่อนที่เราจะทำการขึ้นไปบนภูเขาไฟฟูจิ ก็ได้แวะเที่ยว ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท มีชาวญี่ปุ่นมาเล่น สกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ ท่านที่อยากทดลองเล่น สกีแบบระดับโปร ก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น (ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกี 12,000 เยน)
/
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองโตเกียว นำท่านเดินทาง ชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นำท่านนมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ที่มีความสูงถึง4.5เมตร ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขวัญได้อีกด้วย จากนั้น นำท่านสู่ ย่านกินซ่า ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี นับเป็นย่านที่เลื่องชื่อไปทั่วโลกของญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่ง ด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังๆและโชว์รูมของสินค้าไฮเทคโนโลยีที่รู้จักกันทั่วโลก "โซนี่" ยามค่ำคืนย่านแห่งนี้จะสว่างไสวด้วยแสงไฟจากหลอดนีออนและป้ายโฆษณา สถานบันเทิงต่างคึกคักทำให้ย่านนี้มีชีวิตชีวา
“วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” (สิ่งที่น่าชมและสถานที่ที่น่าสนใจ)
“วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ”
“วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นำท่านนมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ที่มีความสูงถึง4.5เมตร ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขวัญได้อีกด้วย
/
shopping (กิจกรรม)
shopping
ย่านกินซ่า ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี นับเป็นย่านที่เลื่องชื่อไปทั่วโลกของญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่ง ด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังๆและโชว์รูมของสินค้าไฮเทคโนโลยีที่รู้จักกันทั่วโลก "โซนี่" ยามค่ำคืนย่านแห่งนี้จะสว่างไสวด้วยแสงไฟจากหลอดนีออนและป้ายโฆษณา สถานบันเทิงต่างคึกคักทำให้ย่านนี้มีชีวิตชีวา
/
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการด้วย CHINESE BUFFET จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่า
MARROAD HOTEL (ที่พัก)
hotel
MARROAD HOTEL
0
/
   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – เล่นสกี Fuji Ten – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุซะ – ย่านกินซ่า
วันที่
4

อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนี่ย์แลนด์

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น ให้ท่านได้เลือก อิสระท่องเที่ยวที่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่
shopping (กิจกรรม)
shopping
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่
/
กลางวันอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
บ่ายให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้องถนนเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ ตึก 109 ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น พร้อมทั้ง เลือกชมและซื้อ สินค้ามากมายอาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ ท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาด ร้าน 100 เยน
shopping (กิจกรรม)
shopping
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้องถนนเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ ตึก 109 ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น พร้อมทั้ง เลือกชมและซื้อ สินค้ามากมายอาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ ท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาด ร้าน 100 เยน
/
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่
MARROAD HOTEL (ที่พัก)
hotel
MARROAD HOTEL
0
/
 	อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนี่ย์แลนด์
วันที่
5

นาริตะ– ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้นจากนั้นนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
shopping (กิจกรรม)
shopping
งนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน
/
14.00 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET ASIA เที่ยวบินที่ JF 989
18.00 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
นาริตะ– ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ
Period รายละเอียด ราคา
01 ก.พ.  -  28 ก.พ. 2014 ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2ท่าน หรือ 1 ผู้ใหญ่+1เด็ก THB 30,555
จองเลย!!
ส่งต่อให้เพื่อน 
*** ข้อความที่ท่านโพสจะต้องผ่านการพิจารณาจาก admin ก่อน ข้อความถึงจะแสดง ***
แสดงความคิดเห็น